ANASAYFA

Elcab Kablo: Değişim, gelişim & inovasyon...

2019 yılı ilk çeyrek verileri hedefleriniz doğrultusunda gerçekleşti mi?

 

2019 yılının ilk çeyreğini sektörel anlamdan değerlendirdiğimizde global anlamda ekonomik büyüme ve dünya ticaret hacminde yavaşlama yaşandığı, faiz artışları ve doğrudan sermaye yatırım girişlerinin zayıflaması nedeniyle de ticari risklerin arttığını, genel bir değerlendirme yaptığımızda ise global anlamda yaşanan siyasi karmaşalar ile istikrarsız piyasa ortamının yaratmış olduğu güvensiz ticaret ve pazar koşulları nedeniyle geride bıraktığımız günlerin sadece kendi sektörümüz için değil tüm sektör ve firmalar adına iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Seçim atmosferinin oluşturduğu ortam neticesinde piyasalarda ve satış rakamlarında ciddi oranda bir düşüş söz konusudur. Elcab Kablo olarak firmamızı değerlendirip geçtiğimiz yıla oranla durumumuzu kıyasladığımızda ise herhangi bir değişiklik yaşamadığımızı ve aynı çizgide yolumuza devam ettiğimizi söyleyebiliriz.

 

İç pazarda bir daralma söz konusu. Fuarlardan da bunu görmek mümkün... İç pazardaki bu daralmadan firma ve sektör olarak hangi oranda etkileniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?


Elcab Kablo olarak satış faaliyetimizi kurmuş olduğumuz 2 ayrı profesyonel ekiple hem iç pazarda hem de dış piyasada sürdürmekteyiz. Pazar payımızı zaman zaman global ve ulusal alanda yaşanan değişimlere göre artı/eksi oranda değişiklikler arz etse de yüzdelik orana göre % 60 iç piyasa ve % 40 ihracat olarak değerlendirebiliriz. Piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle iç pazarda görülen daralmadan doğan açığı sadece içinde bulunduğumuz sektör değil diğer tüm sektörlerde bulunan firmaların yaptığı gibi ihracat ağımızı genişleterek kapatmaya çalışıyoruz.

Şu anki konjonktürde ihracat can simidi gibi. İhracatta manzara nedir? Yüksek döviz kuru ihracat için bir avantaj mıdır?


İhracatımızın dövizde yaşanan gelişmelerden nasıl etkilendiğini şu şekilde değerlendirebiliriz. Üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan hammadde ve emtiaların tedariki döviz cinsinden gerçekleşmektedir. İç pazarda anlık değişimleri uygulamaya alma zorluğunun uluslararası piyasada rastlanmaması nedeniyle ve satışlarımızın döviz cinsiden yapılması neticesinde durumun bu anlamda lehimize olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yüksek döviz kuru ihracat için gerçekten ciddi bir avantaj olup olmadığı tartışılır bir konudur çünkü ülkemizin makro ekonomisi söz konusu olduğunda girdilerin yurtdışı endeksli ve döviz bazında olması nedeniyle yüksek döviz kurunun ihracatta çok büyük bir avantajı bulunmamaktadır.

 

AB ülkelerine ihracatınız nasıl seyrediyor?


Elcab Kablo olarak Avrupa Birliği bünyesinden bulunan ülkelere olan ihracatımız sabit bir seviyede devam etmekte olup bu birliğe mensup ülkelerle mevcut ihracat hacminin korunup arttırılması en büyük dileğimizdir. Önceki yıllarda yaşanan sorunlar ve oluşan kriz ortamı kurumsal kimlik anlayışından uzak olan firmaların en ufak bir dalgalanma ya da değişimde bile çok büyük sorunlar yaşadığını ve mevcudiyetlerini idame ettirme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir. Müşteri odaklı kurumsal kimlik anlayışıyla hareket edildiği sürece sadece kendi firmamız değil sektörümüz adına da Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere olan satışların artış gösterip bu anlamda olumlu gelişmeler yaşanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

 

İhracatta temel pazarlarınız ve hedef pazarlarınızı paylaşır mısınız?


Elcab Kablo olarak ürünlerimizi iç piyasada hizmet verdiğimiz önde gelen firmaların yanı sıra Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Ortadoğu’da bulunan birçok ülkeye ihraç etmekteyiz. İhracat ülke hacmini geniş bir yelpazede tutmayı ve üretmiş olduğu ürünleri dünyanın dört bir yanına kaliteden ödün vermeden uygun fiyat ve zamanında teslim avantajlarıyla ulaştırıp müşterilerinin istek ve taleplerini karşılamayı hedef edinmiş bir firma olarak bu ülkelerdeki mevcut müşterilerimize müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile hizmet etmekte ve mevcut müşterilerimizin yanı sıra fuar, pazar araştırması ve müşteri ziyaretleri kanalıyla bu pazarlardaki ihracat oranımızı daha üst seviyelere çekmeyi ve Merkez Amerika gibi yeni pazarlara açılmayı hedeflemekteyiz.