ANASAYFA

SORUMLU SATINALMA POLİTİKASI

ELCAB KABLO SORUMLU SATINALMA POLİTİKASI

 

ELCAB KABLO’da satın alma yaklaşımımızın ana hedefi:

Hukuk,etik ilkelerimiz, kalite politikamız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle uyumlu olarak tedarik zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla, karşılıklı güven, işbirliği ve değer yaratmaya dayalı uzun vadeli iş ilişkileri kurmaktır.

 

Tedarikçi Seçiminde Hedeflerimiz;

Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen, kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren; kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dâhil eden; çalışanlarının sendikalaşma haklarını koruyan; zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçiler ile çalışmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerini sürekli iyileştiren, iş sağlığı ve güvenliğini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiş, tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren, güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak tüm çalışanlarının ailelerine sağlıklı olarak ulaşmasını sağlayan tedarikçiler ile çalışmak,

Yenilikçi çözümlere, mobiliteye ve sürdürülebilir üretime yatırım yapan, insan kaynağına karşı saygılı, onların gelişimini destekleyen, çevreye karşı duyarlı olmanın ötesinde olumsuz çevresel etkilerini bertaraf etmek üzere gerekli sistemlerini kuran, sosyal ve çevresel sorumlu tedarikçiler ile çalışmayı öncelik olarak belirlemek ve bu konuda gelişimlerini sürekli sağlamayı desteklemek,

Üretim faaliyetlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye sokmadan ve çevre kirliliğine sebep olmadan gerçekleştirmeyi hedefleyen, enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda çevre dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yapan tedarikçiler ile çalışmak,

Operasyonel ve finansal risklerinin farkında olup uzun dönem stratejilerini buna göre belirleyen ve önlemlerini alan; rekabetçi maliyeti sürdürülebilir kılan, uygun kalitede, tam zamanlı teslimatı doğru miktarlarda sağlamayı sürdürülebilir hale getiren yönetim anlayışına sahip tedarikçiler ile çalışmaktır.

Tedarikçilerimizin olası sosyal ve çevresel etkilerine yönelik onların ve satın alma ekiplerimiz başta olmak üzere şirketimiz için ürün veya hizmet satın alma potansiyeli olan tüm çalışanlarımızın farkındalığını artıracak anket, eğitim vb. çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları kademeli olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak da sorumlu tedarik hedeflerimiz arasında yer alır.

Sorumlu Satın Alma Politikamız; İş Etiği Kuralları, ELCAB KABLO Satın Alma Prosedürü, ELCAB KABLO Kalite Prosedürü, ELCAB KABLO İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası ile ortaya konan ilkelerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Sorumlu satınalma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanarak, tedarikçi ilişkilerimizi “Sorumlu Satın Alma Politikası” çerçevesinde yürütüyoruz.

 

ELCAB KABLO Tedarikçilerinin Uyması Gereken İlkeler:

  • Tesislerimiz içinde veya dışardan hizmet ve ürün sağlayan tüm tedarikçilerimizin;
  • Ürün kategorisi için belirlenmiş kalite kurallarına uyması,
  • Zorla işçi ve çocuk işçi çalıştırılmaması gibi evrensel insan haklarına saygılı olması,
  • İş kanunu kapsamında çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü sağlaması,
  • Çalışma koşulları, ücretlendirme, sosyal güvenlik ve iş sağlığı güvenliği kapsamında yasalara uyması,
  • Çalışanlarına işe alımdan itibaren ayrımcılık yapmaması,
  • Faaliyetlerini çevre mevzuatına uyumlu olarak yürütmesi,
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakların tüketimini azaltacak önlemler alması,
  • Atık ve sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemler alması,
  • Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik yasalara uyum göstermesi ilkelerine uymalarını bekliyoruz.

Yukarıda belirtilen konularda ceza aldığı veya herhangi bir uygunsuzluk tespit edilen tedarikçilerden, politikaya uyum için düzeltme planı talep edilir.

ELCAB KABLO olarak, uyum sürecini kabul etmeyen ve/veya belirlenen süre içinde iyileştirmeleri gerçekleştirmeyen tedarikçiler ile ticari ilişkimizi sonlandıracağımızı,

Olumlu sosyal ve çevresel performans sergileyen ve bu performansları üçüncü kurum/dış paydaşlar tarafından ödül vb. platformlarda teyit edilen tedarikçilerle çalışmaya öncelik vereceğimizi taahhüt ediyoruz.