ANASAYFA

Kalite Anlayışımız İle Tercih Ediliyoruz

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Kalite Anlayışımız İle Tercih Ediliyoruz

 

İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının önemine dikkat çeken Elcab Kablo AŞ İhracat Müdürü Hatice Aslandağ, firmalarının tercih edilmesindeki en önemli etkenin bu konulardaki daimi yatırımları olduğunu söyledi. “Inovasyon ve ar-ge yatırımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağının bilincinde olan firmamız, bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayiciler tarafından tercih edilen bir tedarikçi konumunda bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulunan Aslandağ, sorularımızı yanıtladı.

 

 

Firmanız ve misyonu hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Elcab Kablo olarak, üretime başladığımız günden bugüne ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulamak, çevreye ve topluma duyarlı üretim yapmak ve müşterilerimize en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti sunmak temel misyonumuz olup müşteri odaklı bu anlayış bize daha çok tercih edilme ve rakiplerimize karşı bir adım öne geçme avantajı sağlamaktadır. Bu doğrultuda sahip olduğumuz kurumsal kimlik yapısı ve marka değeri ile piyasada talep gören, rekabet avantajına sahip ve daimi büyüme stratejisi içinde olan firmalar arasında yer almaktayız.

 

Firmanız açısından 2016 yılının muhasebesini yapar mısınız?

2016 yılı bilindiği üzere yaşanan siyasi karmaşalar ile istikrarsız piyasa ortamının yaratmış olduğu güvensiz ticaret ve pazar koşulları nedeniyle sadece içinde bulunduğumuz sektör ile kendi firmamız için değil aynı zamanda tüm sektör ve firmalar adına verimli geçmemiştir. Söz konusu yılı Elcab Kablo olarak ele aldığımızda her ne kadar söz konusu yılın başında koymuş olduğumuz hedeflere ulaşamasak dahi mevcut ciro meblağımız ile satış rakamlarımızı koruyup kalite ödün vermeden mevcut müşteri portföyümüzü sabit tutarak yeni müşterileri de dahil edebildiğimizi söyleyebiliriz.

 

Sektörünüz açısından 2016 nasıl bir yıldı?

Kablo sektöründe, geçtiğimiz yıl boyunca ülkemizde ve dış ülkelerde yaşanmış olan politik sorunlar, piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle olumlu anlamda önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmüştür.

 

İnovasyon ve ar-ge’ye yaklaşımınız nedir? Firma olarak bu konulardaki çalışmalarınız nelerdir?

Ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 standartları ile VDE, CE, TÜV, EAC, ROSH ve REACH ürün kalite belgelerinin sorumlulukları dahilinde, geniş makine parkurlarımızda çağın getirdiği teknolojik gereksinimlere uygun yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Üretim süreçlerimizde modern test cihazları kullanılmakta olup ürünlerimiz üretim prosesinin her safhasında ve son kontrol aşamalarında test edilerek gerekli standartlar dâhilinde dokümantasyon ve raporlamaları yapılmaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağının bilincinde olan firmamız, bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayiciler tarafından tercih edilen bir tedarikçi konumunda bulunmaktadır. Ar-ge, makine-teçhizat ve teknolojiye yaptığımız yatırımların sonucunu, kalite, verimlilik ve inovasyon alanlarında elde ettiğimiz başarılarla alıyoruz.

 

Döviz kurlarındaki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? İşinize nasıl yansıyor?

Gerek iç piyasada gerekse yurtdışında bulunan müşteriler için hazırlanan ürünlerin üretimi safhasında kullanılan tüm hammadde ve girdi alımı döviz cinsiden gerçekleştiği için satış fiyatlarının ulusal para birimi üzerinden belirlendiği iç piyasa şartlarında kur temelli gelişmeler kısa vadede ve son derece olumsuz bir şekilde etki göstermektedir. Dış pazar/ihracat söz konusu olduğunda ise kurda artış yönünde yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu etkiler getirmektedir. 48’den fazla ülkeye ihracat yapan ve iç piyasada saygın bir müşteri portföyü bulunan bir firma olarak hem iç hem de dış piyasada bulunan müşterilerimize hizmet vermekte olduğumuz için kur temelli gelişmelerden dengeli bir oranda etkilenmekteyiz.

 

2017 yılında iç ve dış pazarlarda hangi gelişmeleri öngörüyorsunuz? Örneğin AB pazarında CPR-EN 50575 standardının 2017 itibari ile zorunlu olması bu pazara yapılan ihracatı nasıl etkileyecektir?

İçinde bulunduğumuz yılda global anlamda yaşanan belirsizlikler, dalgalanmalar ve ülkemiz üzerine oynanan politik oyunlar sadece sanayicileri değil tüm insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle tedarik zincirinin en temel elemanı olan lojistik alanında sağlamış olduğu avantajla global ticaret söz konusu olduğunda geniş bir paya sahip olduğumuz Irak ve Suriye pazarları sadece bizim için değil sektörde bulunan tüm firmalar için son derece etkin, verimli ve karlılık payı yüksek pazarlardı ancak söz konusu pazarlar global ve lokal alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden ağır bir şekilde etkilendiği için yoğun bir durgunluk dönemine girmiştir. Bu nedenle riski dağıtmak ve içinde bulunduğumuz pazar sayısını arttırıp satış ağımızı genişletmek için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz yılı, yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle tüm sanayiciler ve üreticiler için bir kayıp yılı olarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle beklentilerimize dair 2017 yılı için net bir rakam vermemiz pek mümkün değildir. Bunun yanı sıra Elcab Kablo olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR) kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ile binalarda ve diğer altyapılarda kullanılacak kablolara ilişkin getirilecek olan ve 2016 yılında AB ülkelerine kablo ihracatında istenecek olan kriterlere yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli adımları atmak için araştırma faaliyetlerimizi sürdürüyor ve söz konusu standardın zorunlu olmasının bu pazara yapılan ihracatı hareketlendireceğini düşünüyoruz.

 

2017 ile ilgili hedeflerinizi, öngörülerinizi paylaşır mısınız?

Kurulduğu günden bugüne kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı faaliyet gerçekleştiren firmamız, 2017 yılında da bu çizgide yoluna devam edip kaliteli ürün ve hizmeti daha ucuz maliyetle, hatasız ve zamanında optimum kaynak ve avantajla müşterilerine temin edip çalışanlarının eğitim seviyesini arttırarak üretim prosesinde sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olacaktır. Elcab Kablo olarak önümüzdeki dönemlerde kurumsal yönetim anlayışımız ile daha temkinli, yaptığı işlerde daha seçici ve karlılık konusunda daha hassas olup bu doğrultuda bir strateji içerisinde olacağımızı söyleyebiliriz. Temel ihracat pazarlarımızın ihtiyaç ve taleplerini uygun fiyat, kalite ve zamanında teslim gibi müşteri memnuniyetine dayalı bir politika ile karşılamakta ve söz konusu pazarlarda satış ağımızı arttırmak için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretler ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız ve bulunacağız. Bu doğrultuda 14- 16 Şubat, 2017 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek olan Ortadoğu Elektrik Fuarı’na katılacağız. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise içinde bulunduğumuz piyasanın standart mevsimsel durgunluk ve yoğunluk dönemlerinin ortalamasını çıkarttığımızda önümüzdeki dönemin hedeflerimize ulaşmamız için bize gereken ortamı sağlayacağını söyleyebiliriz.

 

14-16 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek olan Ortadoğu Elektrik Fuarı’ndayız... “Stant: H8.H30”