ANASAYFA

Kalite, güvenlik ve yüksek performansın adresi

Elcab, Kalite, güvenlik ve yüksek performansın adresi

 

Yaptıkları ar-ge çalışmaları sonucunda ürettikleri üstün kalitedeki ürünleri, çağın getirdiği teknolojik gelişimleri üretim proseslerine uygulayan dinamik yapıları ile global anlamda rekabet edebilen bir firma olduklarını belirten Elcab Kablo Yönetim Kurulu Eş Başkanı Refik Balkan, bu doğrultuda pazar paylarını sürekli artırdıklarını vurguladı. Balkan, firmaları ve kablo sektörüne yönelik sorularımızı yanıtladı.

 

Türkiye’de önemli ve büyük projeler devam ediyor. İç pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Sorunuzda da belirtildiği gibi Türkiye’de önemli ve büyük projeler devam etmektedir. Bu projelerden biri olan 3. havalimanı inşaatı sadece inşaat ve yapı değil kablo ve turizm sektörüne de bir canlılık getirmiştir. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de dış ülkelerde ülkemiz dışında yaşanan siyasi belirsizlik ve problemlerin getirdiği sorunlar nedeniyle finansal bir daralmanın söz konusu olduğunu ancak bu durumun iş hacmine yansımadığını söyleyebiliriz. Bizler de ar-ge çalışmaları, kalite politikaları ve çağımızın getirdiği teknolojik gelişimleri üretim prosesine uygulayarak global olarak rekabet edebilen, içinde bulunduğu sektörün ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, uluslararası ve yerli standartlara uygun üretim yapan, müşteri talep ve isteklerini önemseyen ve sürekli yenilik ve gelişim içinde olan, kalite, inovasyon ve rekabette öncü bir firma olarak kurulduğumuz günden bugüne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi, mevcut müşteri memnuniyetini koruyarak yeni müşterilere ulaşmak adına farklı pazarlara açılmayı ve cirosal anlamda bir önceki yıla oranla büyüme kaydetmeyi ve bu suretle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

İlk çeyrek verileri nasıl size bir tablo sundu? Geçen yılla mukayese edebilir misiniz?

 

Kablo sektöründe, içinde bulunduğumuz yıl boyunca ülkemizde ve dış ülkelerde yaşanmış olan politik sorunlar, piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle olumlu anlamda önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmektedir.

 

Riski dağıtmak, içinde bulunduğumuz olumsuz koşulların doğurduğu sonuçlardan ders alarak pazar sayısını arttırıp satış ağımızı genişletmek için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalıyız.

 

Türkiye’den son yıllarda Afrika ve Amerika pazarlarına yönelik hükümet ve iş dünyası kaynaklı ziyaretler, girişimler oluyor. Bu etkinlikler ticarete yansıyor mu?

 

Türkiye’den son yıllarda Afrika ve Amerika pazarlarına yönelik hükümet ve iş dünyası kaynaklı yapılan ziyaretler ve girişimler sanayicilerin farklı pazarlara giriş yapabilmesi için ilk adım olan ülke kültürünü tanıma adına mikro anlamda olumlu bir gelişme olup mevzuatlarda uygulanacak iyileştirmeler ve serbest ticaret anlaşmalarının imzalanması suretiyle elde edilecek vergi muafiyet ve indirimleri ise makro anlamda bir fayda sağlayacaktır.

 

İMMİB ihracat verilerine göre Türkiye’nin kabloda en büyük ihraç kalemini oluşturan alçak gerilim enerji kabloları ihracatı 2015 yılında %22 oranında azalmış. Bu durumu nasıl buluyorsunuz? Küresel ve yerel nedenler nelerdir? 2016 yılında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?

 

Genel olarak değerlendirdiğimizde içinde bulunduğumuz dönemin global anlamda yaşanan siyasi problemler ve olumsuz gelişmeler nedeniyle sadece kendi sektörümüz için değil tüm sektör ve firmalar adına iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin kabloda en büyük ihraç kalemini oluşturan alçak gerilim enerji kabloları ihracatının 2015 yılında %22 oranında azalmış olması son derece normal bir sonuçtur. Zira Türkiye için ciddi ve önemli bir potansiyele sahip iki büyük pazar olan Irak ve Suriye’de yaşanan olumsuzluklar bu pazarların yoğun bir durgunluk dönemine girmesine ve ihracat rakamlarımızda düşüş yaşanmasına neden olmuştur.

 

İngiltere’ye yapılan ihracat , ikinci sıradaki Irak’a %35, üçüncü sıradaki İsrail’e %7 azalmış. Alçak gerilim kablo sektörü 3 pazara hapsolmuş gibi… Örneğin İngiltere pazarını veya Irak pazarını başka bir aktör doldursa sonuç ne olur? Sektör neden pazar sorununu çözemiyor?

 

Bir önceki sorunun cevabında da belirttiğim gibi içinde bulunduğumuz dönem global anlamda yaşanan belirsizlikler, dalgalanmalar ve ülkemiz üzerine oynanan politik oyunlar sadece sanayicileri değil tüm insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Spesifik pazarlara ihracatın azaldığı zamanlarda sektörün küçük bir dilime hapsolması tamamen geçmişten gelen ve sanayicilerin kronik olarak yaptığı ihracatı sadece birkaç ülke etrafında konumlandırma hatasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle riski dağıtmak, içinde bulunduğumuz olumsuz koşulların doğurduğu sonuçlardan ders alarak pazar sayısını arttırıp satış ağımızı genişletmek için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalıyız. Her zaman vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi eğer tüm yumurtaları aynı sepete koyarsanız sepetin bulunduğu yerden alınabilecek olası bir darbe ile hepsini kaybedersiniz. Ancak yumurtaları iki ayrı sepete bölüp riski dağıtırsanız olası bir sorunda en azından yarısını kurtarmış olursunuz. Dolayısıyla sadece kendi sektörümüz değil tüm sanayici ve üreticiler için riskin yalnızca spesifik pazarlara bağlı kalmadan farklı ve çeşitli pazarlara yayılarak azaltılması ve bu suretle olası bir olumsuzlukta ihracat verilerinde herhangi bir düşüşün yaşanmaması en etkin ve verimli çözüm olacaktır.

 

Orta ve yüksek gerilim enerji kablolarında en büyük pazar olan Irak’a ihracat %43 oranında düşerken Türkmenistan’a %90 oranında artışla 40 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Önemli bir rakam… Orta ve yüksek gerilim kablolarında da Türkmenistan örneğinde olduğu gibi yeni ve alternatif pazarlar bulmak gerekiyor galiba…

 

Yukardaki örnekte de olduğu gibi sektörlerin ihracat anlamında sadece tek bir ülkeye bağımlı olması, ihracat yapılan o ülkede veya o ülkeye dair oluşabilecek olası problemlerin olumsuz anlamda ciddi sonuçlar oluşturmasına neden olmaktadır. Örneğin Rusya endeksli ihracat yapan tekstil sektörü oluşan kriz ortamı nedeniyle ağır bir darbe almıştır. Dolayısıyla orta ve yüksek gerilim enerji kablolarında en büyük pazar olan Irak’a ihracatın % 43 oranında düşmesine karşılık Türkmenistan’a %90 oranında artışla 40 milyon dolarlık ihracat yapılması yeni ve alternatif pazarlar bulmak suretiyle risk dağılımın gerçekleştirebileceğine dair güzel bir örnek teşkil etmektedir. Dünya üzerinde giriş yapılabilecek sayısız potansiyel pazar bulunmaktadır. Bu pazarlara girmek için öncellikle çok detaylı ve titiz bir pazar araştırması yapılmalı ve hedef müşteri kitlesine ulaşmak için ilgili sektörel fuarlara katılmalıdır. Ancak bu faaliyetlerde başarılı olmanın temeli arz ve talep döngüsünde müşteriye piyasalarda bulunan standart ürünlerin dışında farklı ve spesiyal bir ürün sunmaya dayanmaktadır.