ANASAYFA

Kalite, inovasyon ve rekabette öncü

Elcab Kablo: Kalite, inovasyon ve rekabette öncü

 

İç ve dış politik ve ekonomik gelişmeler nedeniyle 2015 yılını pek çok sektör için vasat bir yıl olarak anılacak. 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan Elcab Kablo açısından 2015 nasıl bir yıl oldu? Elcab Kablo İhracat Satış Sorumlusu Doğukan Bozkurt, İhracat Müdürü Hatice Aslandağ ve İhracat Operasyon Sorumlusu Remzi Arin ile konuştuk.

 

2015 yılının son çeyreği içindeyiz. 2015 yılı hedeflerinize ulaşabilecek misiniz?

 

2015 yılı bilindiği üzere yaşanan siyasi karmaşalar ile istikrarsız piyasa ortamının yaratmış olduğu güvensiz ticaret ve pazar koşulları nedeniyle sadece içinde bulunduğumuz sektör ile kendi firmamız için değil aynı zamanda tüm sektör ve firmalar adına verimli geçmemiştir. Bu nedenle halen içinde bulunduğumuz bu yılı politik problemlerin oluşturduğu kriz ortamı nedeniyle sıkıntılı ve verimsiz bir yıl olarak değerlendirebilir daha geniş bir ifadeyle bir kayıp yılı olarak adlandırabiliriz. Söz konusu yılı Elcab Kablo olarak ele aldığımızda ise her ne kadar yılın başında koymuş olduğumuz hedeflere ulaşamasak dahi mevcut ciro meblağımız ile satış rakamlarımızı koruyup kalite ödün vermeden mevcut müşteri portföyümüzü sabit tutarak yeni müşterileri de dahil edebildiğimizi söyleyebiliriz

 

2015 yılında kablo sektörü açısından önemli gördüğünüz sektörünüzü etkileyen temel gelişmeler-olaylar olarak neleri sıralayabilirsiniz?

 

Kablo sektöründe, içinde bulunduğumuz yıl boyunca yaşanmış olan politik sorunlar, piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle olumlu anlamda önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmektedir. Sektörde maliyet hesabı yapılırken kur ve bakır en büyük etmen olarak değerlendirilirken yine döviz cinsinden alımı gerçekleştirilen silikon bazlı diğer hammaddeler kurlarda yaşanan artıştan etkilenmekte ve bu durum da maliyetlere ağır bir şekilde yansımaktadır. Gerek iç piyasada gerekse yurtdışında bulunan müşteriler için hazırlanan ürünlerin üretimi safhasında kullanılan tüm hammadde ve girdi alımı döviz cinsiden gerçekleştiği için satış fiyatlarının ulusal para birimi üzerinden belirlendiği iç piyasa şartlarında kur temelli gelişmeler kısa vadede ve son derece olumsuz bir şekilde etki göstermektedir. Dış pazar/ihracat söz konusu olduğunda ise kurda artış yönünde yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu etkiler getirmektedir. 48’den fazla ülkeye ihracat yapan ve iç piyasada saygın bir müşteri portföyü bulunan bir firma olarak hem iç hem de dış piyasada bulunan müşterilerimize hizmet vermekte olduğumuz için kur temelli gelişmelerden dengeli bir oranda etkilenmekteyiz. Diğer bir ifadeyle, sektörde ihracat yapan firmaların halen içinde bulunduğumuz yıl boyunca yaşanan olumsuz gelişme ve olaylardan dengeli bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz

 

2015 yılında yaşanan sorunlar ve oluşan kriz ortamı, kurumsal kimlik anlayışından uzak olan firmaların en ufak bir dalgalanma ya da değişimde bile çok büyük sorunlar yaşadığını ve mevcudiyetlerini idame ettirme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir.

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR) kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı binalarda ve diğer altyapılarda kullanılacak kablolara belli kriterler getiriliyor. 2016 yılında AB ülkelerine kablo ihracatında bu kriterler istenecek. Firma olarak bu gelişmeleri takip ediyor musunuz? Sektörünüz bu durumun bilincinde mi?

 

Elcab Kablo olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR) kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ile binalarda ve diğer altyapılarda kullanılacak kablolara ilişkin getirilecek olan ve 2016 yılında AB ülkelerine kablo ihracatında istenecek olan kriterlere yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli adımları atmak için araştırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 

Uzunca süredir durağan seyreden AB pazarı için 2016 öngörünüz nedir? Beklentiniz 2015’e göre daha olumlu mu?

 

Elcab Kablo olarak Avrupa Birliği bünyesinden bulunan ülkelere olan ihracatımız sabit bir seviyede devam etmekte olup bu birliğe mensup ülkelerle mevcut ihracat hacminin korunup arttırılması en büyük dileğimizdir. 2015 yılında yaşanan sorunlar ve oluşan kriz ortamı kurumsal kimlik anlayışından uzak olan firmaların en ufak bir dalgalanma ya da değişimde bile çok büyük sorunlar yaşadığını ve mevcudiyetlerini idame ettirme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir. Müşteri odaklı kurumsal kimlik anlayışıyla hareket edildiği sürece 2016 yılında sadece kendi firmamız değil sektörümüz adına da Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere olan satışların artış gösterip bu anlamda olumlu gelişmeler yaşanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

 

Firma olarak 2016’ya ötelediğiniz yatırımlarınız, projeleriniz var mı? 2016 hedeflerinizi paylaşır mısınız?

 

Elcab Kablo olarak 2016 yılında kurumsal yönetim anlayışımız ile daha temkinli, yaptığı işlerde daha seçici ve karlılık konusunda daha hassas olup bu doğrultuda bir strateji içerisinde olacağımızı ve söyleyebiliriz. Yapılan ar-ge çalışmaları, kalite politikaları ve çağımızın getirdiği teknolojik gelişimlerin üretim prosesine uygulayarak global olarak rekabet edebilen, içinde bulunduğu sektörün ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, uluslar arası ve yerli standartlara uygun üretim yapan, müşteri talep ve isteklerini önemseyen ve sürekli yenilik ve gelişim içinde olan, kalite, inovasyon ve rekabette öncü bir firma olarak 2016 yılında da kurulduğumuz günden bugüne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi ve mevcut müşteri memnuniyetini koruyarak yeni müşterilere ulaşmak adına farklı pazarlara açılmayı hedeflemekteyiz.