ANASAYFA

Yenilik, İnovasyon Ve Rekabette Öncü

Elcab Kablo AŞ; yenilik, inovasyon ve rekabette öncü...

 

Elcab Kablo AŞ olarak ürettikleri ürünlerin %40’ını ihraç ettiklerini belirten Elcab Kablo AŞ İhracat Müdürü Hatice Aslandağ, standartlara uygun, müşterilerinin istek ve talepleri ile birebir örtüşen ürünleri ile müşterilerine hizmet verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’de kar marjlarının düşük olması nedeniyle bazı firmaların ar-ge yatırımlarını bir külfet olarak gördüğünü vurgulayan Aslandağ, aksine ürünün katma değerinin ar-ge yatırımları ile artacağını söyledi. Aslandağ, sorularımızı yanıtladı.

 

Bir kabloda olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Ürünleriniz ne kadar güvenli, performansı ne kadar iyi, uygulayıcıya ne gibi kullanım kolaylığı sunuyor?

 

Sektörünün en hızlı büyüyen firması olarak üretime başladığımız 2003 yılından bugüne ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek adına bir üründe olmazsa olmaz ilkeler olan güvenlik, performans ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri üretim politikamızın temel hedefleri arasında bulundurmaktayız. Maalesef ki sadece sektörel bazda değil genel anlamda bakıldığında çoğu firmanın gelişen teknolojiyle birlikte maliyetleri en aza indirmek için ürün kalitesinden feragat ettiğini görmekteyiz. Üretim kapasitesinin %40’ını ihraç eden Elcab Kablo AŞ, bu anlamda standartlara uygun, müşterilerinin istek ve taleplerine dair sunduğu kaliteli ürün, uygun fiyat ve zamanında teslim avantajları ile kaliteden ödün vermeden faaliyetine devam etmektedir.

 

Türk kablo sektöründe neden hala ürün kalitesive standartları konuşuluyor? Sorun mevzuat eksikliğinden mi yoksa üretici ve tüketicinin konuya yeterince duyarlı olmamasından mı kaynaklanıyor?

 

Türk kablo sektöründe hala ürün kalitesi ve standartlarının konuşuluyor olmasının altında hem mevzuat eksikliği hem de tüketicinin konuya yeterince duyarlı olmaması yatmaktadır. Zira mevzuat ve standartlar yeterince denetleyici olmamakla birlikte müşteriler tarafından tedarikçive üretici firmalar üzerinde yapılan fiyat baskısı neticesinde istenilen fiyatı tutturabilmek ve karmarjını yakalayabilmek adına ürün yapısı ve kalitesi üzerinde değişiklikler yapılmaktadır.

 

Ciro ile ar-ge yatırımı arasındaki oran nedir, ne olmalı? Türkiye’de ve AB ülkelerinde bu oran nedir?

 

Sadece sektörel bazda değil genel anlamda bakıldığında AB ülkelerinde bulunan tedarikçi ve üretici firmaların kar marjlarının yüksek olması ve mevzuatlara uygun üretim gerçekleştirmeleri nedeniyle araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik yaptıkları yatırımlar ülkemizdeki firmalara oranla daha yüksek olup bu durum ürün kalitesine yansımaktadır. Maalesef ki Türkiye’de karmarjlarının düşük olması nedeniyle bazı firmalar ar-ge yatırımlarını bir külfet olarak görmekte bunun yerine makine yatırımında bulunup kapasite artırımına gidip daha çok üretim yaparak ciroda artış yakalamayı hedeflemektedir fakat bu yolla ciroda artış hedeflemek çok fayda getiren bir yöntem olmamakla birlikte ar-ge yatırımları sayesinde ürün kalitesinde yakalanacak artış ve ürün yapısının geliştirilmesi ürünün katma değerini arttırmakta ve bu da cironun yükselmesini sağlayacak karmarjının oluşmasına olanak vermektedir.

 

Kablo sektöründe karlılık ve rekabet konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirir misiniz?

 

Yukardaki sorulara vermiş olduğum cevaplarda da belirttiğim gibi kablo sektöründe karmarjının düşük olması nedeniyle bazı firmalar bu marjoranını arttırmak amacıyla kablo yapısında değişiklikler yapmakta ve bu durum da ürün kalitesine negatif anlamda yansımaktadır. İzlenen bu yanlış politika nedeniyle sektörde firmamız gibi layıkıyla yoluna devam eden firmalar bu yolu takip eden firmalara karşı maalesef ki haksız rekabete uğramaktadır. Elcab Kablo olarak bu politikayı izleyen ve haksız rekabet oluşmasına neden olan firmalar ile aynı sektörde olmaktan üzüntü duymakta ve müşterilerin bu konuda bilinçlenmesini ümit etmekteyiz. Elcab Kablo AŞ olarak müşteri odaklı bir bakış açısıyla kaliteli ürün ve hizmeti, daha ucuz maliyetle, hatasız ve zamanında optimum kaynak ve avantajla müşterilerimize temin etmek, çalışanlarımızın eğitim seviyesini yükseltmek, sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olmak temel politikamızdır.